Υπευθυνότητα

 

Η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας εστιάζεται στο ανθρώπινο δυναμικό μας,

 

στο προϊόν, στον καταναλωτή και στο περιβάλλον.

 

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται με σεβασμό στην ποιότητα και παρέχονται

 

με απόλυτη συνέπεια στον καταναλωτή πέρα από κάθε κόστος.

 

To εναρμονισμένο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης μας, οι κανόνες καλής παραγωγής (cGMP)

 

των εργοστασίων καθώς και η επένδυση και τήρηση των κανόνων ISO και Ευρωπαϊκών Οδηγιών

 

θέτουν την εταιρεία μας υπεύθυνη για την διάθεση των προϊόντων μας.

 

 

Ελέγχουμε και παρεμβαίνουμε για την ύψιστη ασφάλεια και ποιότητα που παρέχουν όλοι όσοι συμβάλλουν σε αυτό.

 

Από τους προμηθευτές μας έως την παραγωγή και διανομή των προϊόντων μας.

 

Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

 

Η ευαισθησία μας σε ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες εφαρμόζεται τόσο στις εγκαταστάσεις μας

 

όσο και σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων μας.

 

Η επίτευξη του στόχου μας ολοκληρώνεται με την συνεχή βελτίωση του προϊόντος με όφελος

 

στον Ανθρωπο, στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον.