Σχετικά με μας

 

 

Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 2001 εστιάζοντας το ενδιαφέρον της σε Δερματολογικά Φάρμακα,

 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Συμπληρώματα διατροφής και Καλλυντικά.

 

 

Μέχρι σήμερα ανέπτυξε και αναπτύσσει Δερματολογικά, Φάρμακα, Ιατροτεχνολογικά προϊόντα,

 

Συμπληρώματα Διατροφής,  και Καλλυντικά προίόντα.

 

 

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προήγαγε σημαντικά την εξωστρέφεια/εξαγωγές της

 

και επένδυσε στην δημιουργία και ανάπτυξη της  Boderm laboratories ενός σύγχρονου Ελληνικού εργοστασίου

 

με σκοπό την προβολή της Ελληνικής Παραγωγής και προσέλκυση Διεθνών συνεργασιών στην χώρα μας.

 

 

Η BODERM σε συνεργασία με την Boderm Laboratories  (ως μέλος του ομίλου της BODERM A.Ε.)

 

έχει ως σκοπό την παροχή Ανάπτυξης και Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

 

Καλλυντικών προϊόντων και Συμπληρωμάτων διατροφής σε ένα πλήρως πιστοποιημένο εργοστασιακό περιβάλλον

 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα cGMP (Πρακτικές Καλής Παραγωγής) και ISO.

 

 

Παράλληλα, η άμμεση σχέση της με ένα ευρύ διεθνές δίκτυο επώνυμων

 

προμηθευτών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας παρέχει αξιόπιστα την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

 

Σήμερα τα προϊόντα της BODERM βρίσκονται σε διάφορες Ευρωπαϊκές

 

και Διεθνής αγορές (όπως Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, κα) αυξάνοντας την Εγχώρια Ελληνική Παραγωγή,

 

την Εξωστρέφεια/Εξαγωγές και συνολικά την προβολή του Ελληνικού Προϊόντος.