ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Mε έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες η Boderm Φαρμακευτική A.E. διαθέτει υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η επιλογή των εξειδικευμένων ιατρικοτεχνολογικών προϊόντων της Boderm Φαρμακευτική A.E. καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες για την αντιμετώπιση των δερματολογικών παθήσεων.