ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΟΥΛΩΝ

Η BODERM με τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων αντιμετωπίζει νέες και προϋπάρχουσες ουλές που έχουν προκληθεί από ακμή, εγκαύματα, τραυματισμούς, μολύνσεις, χειρουργικές επεμβάσεις κ.α.